Używanie go oznacza, że ​​jesteśmy aroganccy i nieuczciwi wobec innych. Uderzenie nim to znak, że będziemy cierpieć zniewagi, wstyd i poniżenie….

Wskazuje na nieoczekiwane pieniądze, dobrobyt i szczęście.

Sen o uprawie gleby wskazuje na nieoczekiwane pieniądze, dobrobyt i szczęście, jeśli gleba jest piaskiem, oznacza nieszczęście i nieszczęścia.

…Zbieranie plonów we śnie oznacza łatwość po trudnościach lub szybki zwrot z inwestycji. Może też oznaczać zniszczenie lub otrzymanie upomnienia. Część zebrana we śnie będzie równa rozmiarowi zniszczeń, które spadną na ten obszar. Jeśli we śnie widzi się ludzi zbierających pola na środku rynku lub drogi, oznacza to, że spotka ich nieszczęście z powodu ich grzechów. Z drugiej strony oznacza również czerpanie zysków z własnego biznesu. Jeśli we śnie widzi się wiernych zbierających plony w meczecie bez pomocy z zewnątrz, oznacza to czerpanie korzyści z ich oddania i szczerości. Wyrzucenie zbiorów z powrotem na pola oznacza, że ​​czyny są bezwartościowe. Widzieć we śnie, jak zbierasz plony poza sezonem, oznacza zniszczenie, wojnę lub śmierć. Zbiór zielonego plonu we śnie kojarzy się ze śmiercią młodego człowieka. Jeśli kolor zbiorów jest we śnie biały, oznacza to śmierć osoby starszej. Jeśli we śnie widzi się, że plon zbiera się przed czasem lub znacznie później niż w odpowiednim czasie, oznacza to śmierć lub wojnę. (Zobacz także Uprawa | Ziemia | Gramatyka | Sadzenie)…

…Ziarna jęczmienia na ich polach we śnie reprezentują duchowe przebudzenie i świadome dążenie do czynienia dobra. Widzenie jęczmienia we śnie oznacza również łatwy i słodki dochód. Jeśli we śnie wymienia się pszenicę za jęczmień, oznacza to, że zapomni o Koranie i zacznie szukać poezji. Kupowanie lub noszenie miary jęczmienia we śnie oznacza, że ​​można począć syna, który wyrośnie na pobożnego i męża wiedzy, chociaż jego życie będzie krótkie. Mówi się również, że jęczmień we śnie to pieniądze wydane na zdrowie i kondycję. Kupowanie we śnie jęczmienia od dystrybutora oznacza otrzymanie wielkiego majątku lub spadku, chociaż trzeba zapłacić należny mu podatek i datki charytatywne. Jeśli we śnie widzi się, jak sadzi jęczmień, oznacza to, że zaangażuje się w dobry uczynek, który zadowoli Boga Wszechmogącego. Spacerowanie po polach jęczmienia we śnie oznacza, że ​​zostaniemy pobłogosławieni możliwością wzięcia udziału w świętej wojnie. Uprawa jęczmienia we śnie reprezentuje czyny ludzi. Jeśli ktoś we śnie sadzi jęczmień, oznacza to, że będzie mu się powodziło ze swojego biznesu lub rządzenia, albo że otrzyma dar od kogoś u władzy. Widzenie jęczmienia we śnie oznacza również uczucia lub postrzeganie czegoś dobrego, co ma się wydarzyć. (Zobacz także Przytnij)…

…Widzenie ziemi uprawnej lub sadzenie jej we śnie oznacza znalezienie pracy, wyświadczenie komuś przysługi z ukrytych motywów lub wypełnienie obowiązku, z którego ma się otrzymać korzyści w późniejszym czasie. Sadzenie we śnie oznacza również, że żona zajdzie w ciążę. Jeśli we śnie widzi się siebie sadzącego na innym niż żyzny grunt, oznacza to, że angażuje się w sodomię. (Zobacz także Uprawa | Nasiona)…

…(Posiadłość | Ziemia rolna | Nieruchomość) Gospodarstwo we śnie reprezentuje kobietę. Jej kolce reprezentują jej dzieci lub własność. Jeśli farma we śnie jest interpretowana jako rynek, to jej skoki reprezentują zyski, korzyści, narzędzia lub straty finansowe. Farma we śnie również reprezentuje pole bitwy, a jej kolce są żołnierzami lub może reprezentować świat, a jego kolce reprezentują wtedy ludzi, ich młodych i starych. Farma we śnie mogłaby również reprezentować każdy czyn, który ma na celu pożytek z zaświatów, co oznacza, że ​​ten świat jest ziemią uprawną zaświatów. (Zobacz także Uprawa | Posiadłość)…

…Sadzenie we śnie oznacza, że ​​żona zajdzie w ciążę. Jeśli we śnie widzi się, jak orze cudzą ziemię, oznacza to spór między nimi. Uprawa trawiona we śnie przez ogień oznacza głód i suszę. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie idącego przez zielone pola, oznacza to dążenie do dobrych, dobroczynnych uczynków i prowadzenie pobożnego życia, nie wiedząc, czy jego czyny zostaną przyjęte przez Boga Wszechmogącego, czy nie. Jeśli chodzi o osobę zamężną, sadzenie pól we śnie oznacza, że ​​pocznie syna, a dla niezamężnej oznacza to, że się ożeni, a dla biznesmena we śnie oznacza to wzrost zysków. Widok zielonego plonu we śnie oznacza długowieczność, podczas gdy wysuszony plon oznacza bliski koniec życia. Sadzenie pszenicy we śnie oznacza dobroczynność i pomnoży nagrodę. Kłos zboża lub kłosy oznaczają nieszczęście lub nieszczęście. Widok ziaren jęczmienia na swoich polach we śnie oznacza duchowe przebudzenie i świadome dążenie do czynienia dobra. Jeśli ktoś we śnie rozpozna jego plony, reprezentują one jego ziemskie i duchowe czyny. (Zobacz także Farma | Zbiór | Sadzenie)…